PORTOFOLIU

Portofoliu    >    Video

Te transformi din utilizator în creator: modelul economiei circulare.

Animație realizată de agenția Web Efektiv pentru liderul de reciclare a aluminiului din România, As Metal, despre modelul economiei circulare, cu accent pe reciclare.

Videoclipul explicativ animat a fost creat ca parte a producțiilor pentru campania Metal pentru Viitor. Educația în domeniul sustenabilității și economiei circulare este unul dintre obiectivele principale ale campaniei Metal pentru Viitor, prin urmare am creat un set de grafice animate care explică conceptul de economie circulară.

Această animație grafică specifică explică modelul economiei circulare, în comparație cu modelul liniar vechi și consumator de resurse naturale, descris pe scurt ca extrage-utilizează-aruncă. Reciclarea închide ciclul de viață al unui produs, ceea ce înseamnă că atunci când un produs devine deșeu, substanțele conținute în produs pot deveni materie primă pentru un produs nou. Această abordare circulară ne poate ajuta să consumăm mult mai puține resurse naturale. Trecerea la modelul circular este soluția pentru un viitor durabil.

Prin natura activității sale de reciclare, As Metal face deja parte din economia circulară și este unul dintre principalii parteneri ai campaniei Metal pentru Viitor, care promovează crearea de parteneriate business-to-business pentru a implementa o dezvoltare durabilă a sectorului industrial.

Redați animația grafică de mai jos pentru a înțelege mai bine reciclarea și modelul economiei circulare: